SAFETY + SOLUTION = SAFOLUTION
"TOTAL PARKING MANAGEMENT SOLUTION"
SAFO - HOME PRODUCTS SOLUTIONS SERVICES CONTACT US ABOUT US

SAFOLUTION CONCEPT : SAFETY + SOLUTION
   "บทสรุป ของทุกความปลอดภัยทางด้านการบริหารจัดการที่จอดรถ" (Total Parking Management Solution)
บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบตรวจสอบ การผ่านเข้าออกรถยนต์ โดยการผสมผสานนวัตกรรม RFID และโปรแกรมบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิศวกรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อผู้ใช้งาน พร้อมทั้งให้บริการงานติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบในเชิงป้องกันเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
การวางระบบบริหารจัดการที่จอดรถ การตรวจสอบรถเข้าออก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด จึงมีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายพร้อมทีมสนับสนุนบริการหลังการขาย ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทางลูกค้าในการบริหารจัดการที่จอดรถครบวงจร