SAFETY + SOLUTION = SAFOLUTION
"TOTAL PARKING MANAGEMENT SOLUTION"
SAFO - HOME PRODUCTS SOLUTIONS SERVICES CONTACT US ABOUT US
ABOUT US

บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการออกแบบระบบความปลอดภัยด้านวิศวกรรมจราจร รับให้คำปรึกษาและวางระบบบริหารที่จอดรถเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มมูลค่าบริเวณที่จอดรถของท่าน โดยการผสมผสานอุปกรณ์จราจรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมยานพาหนะเข้าออกพร้อมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบในเชิงป้องกันเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

เราได้รับความไว้วางใจจาก MAGNET Security & Automation Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAG อาทิเช่น Gate Barrier, Auto Gate เป็นต้น

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะผลักดันระบบบริหารงานจอดรถในประเทศไทยให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่โดยที่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัดได้กำหนดนโยบายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้าและผู้ใช้งาน อันเป็นปรัชญาสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา


Our philosophy
Providing parking solution with reliability and honesty to customer.

Our Target
To be No.1 for total parking solution in Thailand.